Табели указващи паркоместата на съответния хотел.

  Паркинг табели за хотели

 

Паркинг табели за хотели