Ключодържателите в хотелите показват на клиента номера на стаята му, както и помагат за лесното разпознаване на ключа и намаляват риска от изгубването му. Качествените, брандирани с логото на хотела ключодържатели подобряват имиджа му. Ключодържателите могат да бъдат изработени от метал или пластмаса в зависимост от бюджета.

 

Метални ключодържатели за хотели

 

Метални ключодържатели за хотели

 

Метални ключодържатели за хотели

 Метални ключодържатели за хотели