Малките информационни и указателни табели са неделима част от ежедневието ни. Редом със стикерите, те са едно от най-достъпните средства за визуална комуникация.