Номерата на стаите в хотела могат да бъдат обемни букви и цифри или табелки. Изработват се от метал или пластмаса в зависимост от бюджета. Първата цифра показва етажа на който е разположена стаята, а останалите нейния пореден номер. Спазваме общоприетите стандарти за максимално илеснение на гостите на хотела.

Номерация на стаи в хотели

 

Номерация на стаи в хотели

 

Номерация на стаи в хотели