Табелите за противопожарна безопасност са задължителен атрибут във всеки търговски обект, като хотелите не правят изключение.

 

Противопожарна табела Изход