Указателните табели указват посоката, местоположението и разстоянието до хотела.

 

Указателни табели за хотели

 

Указателни табели за хотели