Рекламните табели на хотелите се поставят на различни места извън хотела, в или извън населеното място в което се намира той. Целта им е да поуляризират хотела и да привличат посетители.

 

Рекламни табели за хотели

 

Рекламни табели за хотели

 

Рекламни табели за хотели