Брандирането на търговските обекти е основният инструмент за привличане на вниманието на потенциалните клиенти и реализиране на продажби.