Корпоративната идентичност е цялостната представа за марката (бранда) на организация, фирма или продукт в съзнанието на хората - потребители, партньори, инвеститори и др.

Налагането на бранд и неговата идентичност са в основата на успеха на всеки продукт или фирма. Идентичността се формира под влиянието на различни източници като личен опит, споделени впечатления, маркетинг и реклама и най-вече визуална комуникация.

Разпознаваемостта на брандовете cтaвa вce пo-тpyдно достижима в съвременния, пренаситен от стоки и услуги свят. Днес, логото и идентичността са по-важни от всякога. Разпознаваемият бранд внушава качество и маркира продукта или организацията по незабравим начин. Той ги идентифицира и отличава от конкуренцията и гарантира на потребителите, че получават точно това, което търсят.