Корпоративната идентичност е цялостната представа за марката на организация, фирма или продукт в съзнанието на хората - потребители, партньори, инвеститори и др.

Налагането на марка и нейната идентичност са в основата на успеха на всеки продукт или фирма. Идентичността се формира под влиянието на различни източници като личен опит, споделени впечатления, маркетинг и реклама и най-вече визуална комуникация.

Визуалните материали, като лого, уеб сайт, опаковки, рекламни и съпровождащи материали играят основна роля при налагането на марка или както още се нарича "бранд". Брандът и неговата идентичност са задължителни за успеха на всяко бизнес начинание. Добрият бранд може да постигне значими успехи, както и лошият да се провали.

Дейвид Огилви - едно от най-големите имена в рекламата през миналия век, казва че марката е като зърното за посев. Само утвърденият бранд може дългосрочно да носи печалби. Всякакви други методи, като реклами и промоции, без утвърден бранд, могат да доведат само до временно увеличение на продажбите. Още преди появата на интернет, специалистите смятат, че ниската цена може да накара потребителите да опитат непознат за тях  продукт, но скоро те се връщат към познатата марка, която са ползвали преди. Това твърдение е вярно и днес и вероятно ще бъде вярно и в бъдеще. 

Изключително важно е за всеки бизнес да инвестира в марка и идентичност. Някои от най-големите брандове са постигнали статут на първа споменавана марка. Това е марката, която първа се асоциира с даден продукт. Всички се сещаме за такива марки, когато помислим например за безалкохолна напитка, компютър, автомобил или интернет търсачка. Някои от тези марки са постигали това в продължение на много години, други доста по-бързо. За да се утвърди брандът и да постигне успехи, от значение са много фактори - добър продукт, запомняща се визуална идентичност, умела маркетингова политика, добра комуникация и др. Съчетанието от всички фактори създава доверие у потребителите и налага бранда.

През последните години все повече се налагат дигиталните канали за маркетинг, реклама и комуникации и се популяризира терминът "дигитална идентичност". Всъщност дигиталната идентичност, подобно на визуалната, е част от цялостната идентичност на бранда, но тя се налага чрез дигитални канали.

Дигиталните канали, като уеб сайтове, социални мрежи, електронна поща и др., предоставиха нови възможности за бизнеса. Те позволяват достигането до много по-голяма аудитория и потенциалът им е огромен, но съответно и конкуренцията е такава. Бизнесът се глобализира и необходимостта от налагането на бранд и идентичност стана още по-важна, за да може той да бъде открит и разпознат.

Както е казал Дейвид Огилви: "Марките са продукти със самоличност".