Светлинна реклама

Една от най-ефектните форми на реклама, особено през тъмната част от денонощието.