Сервизните помещения в хотела, както и такива които са на разположение на гостите също трябва да бъдат обозначени. Особено подходящи за тази цел са табелките за врати.

 

Табелки за врати в хотели

 

Табелки за врати в хотели