Макар да изглеждат невидими, материалите за визуална комуникация са всепроникващи. Те имат огромно значение за изграждането на цялостния имидж на всеки хотел. Визуалната комуникация в хотелите има огромно влияние върху възприятието на клиентите. Добрата визуална комуникация може да подобри значително техния престой, да изгради доверие и да остави трайни впечатления.