Пиктограмите са  графични символи, които предават своето значение чрез приликата си с физически обект. От праисторически времена до днес, пиктограмите са основно средство за визуална комуникация и неделима част от ежедневните ни социални взаимодействия.

Пиктограмите  са изчистена от всичко излишно, интензивна визуална комуникация. Техните  послания трябва да бъдат разчетени и разбрани незабавно, за да бъдат ефективни. Успехът им зависи изцяло от това, получателят да види и разчете значението им  и да реагира адекватно.

Пиктограмите надхвърлят езиците и културите. Те са глобален стандарт , който се очаква да бъде разбран от всички.

Тъй като зрението ни работи плавно и лесно, малко от нас се замислят как дешифрираме или интерпретираме видяното, но изучаването и дешифрирането на пиктограми е сложна дисциплина.

За да изградим ефективни послания чрез пиктограми, трябва да познаваме вички аспекти на визуалната комуникация, като композицията, нюансите на цветовете, принципите на дизайна и т.н.