Печатната реклама е мощно средство за комуникация. Най-разпространеният вид печат днес е офсет печатът. Той е повърхностен печат, модификация на литографията. Той позволява отпечатването на големи тиражи върху различни видове хартия на ниска цена. Чрез тази технология се печатат вестниците, списанията и книгите. Офсет печатът е подходящ също за отпечатване на:

Визитни картички

Визитната картичка е важен материал за идентичност. Визитката ви предтавя пред клиенти и партньори. На визитната картичка се изобразяват логото, името на лицето и/или фирмата, данните за контакт и всякаква друга счетена за важна информация. Физически тя представлява картонче с рамери 9 x 5 cm (общоприетият стандарт в България) или 4 x 3 1/2 инча - американски стандарт. Срещат се и нестандартни визитки, но често те биват изхвърлени от получателите им заради по-трудното им съхранение.

Фирмени бланки

Често фирмените бланки осъществяват първия контакт между автора и получателя на посланието. Бланката подчертава идентичността на бранда и спомага за изграждането на  подходящия му образ. Добрата фирмена бланка притежава индивидуалност, но без излишна натрапчивост или претенциозност.

Пликове за писма

Макар и да са само обвивка, пликовете са и средство за създаване на впечатление. Също какти фирмените бланки, те говорят много за изпращача и подчертават идентичността на бранда. Пликовете могат да бъдат с различни размери и дизайн - изчистени или сложни, проси и утилитарни или изискани и претенциозни. 

Брошури и флайъри

Широкият набор от възможни формати придава значителна гъвкавост на брошурите. Флайърите представляват листчета с един панел. Брошурите могат да бъдат с два, три и повече панела и съответния брой сгъвки. Брошурите са безценно средство за комуникация. Благодарение на широкия им обхват и разнообразните формати те са изключително пластична медия. Брошурите и флайърите могат да хвалят качествата на продуктите ви, да привлекат клиенти в обектите ви, да ви спечелят за кауза и др.

Плакати

Плакатите са мощно средство за комуникация, като сами по себе си са произведение на изкуството.

Каталози

В каталозите се представят структурирано стоки и/или услуги според дейността на фирмата ви. Те са уникално съчетание от списание, реклама, директен маркетинг и идентичност. Прицелването на каталозите към аудиторията е много точно, което им дава известно предимство пред традиционната реклама и други форми на директен маркетинг. Изборът от формати е безграничен, което дава много възможност за подчертаване на идентичността и налагането на бранда.

Информационни бюлетини

В информационните бюлетини се представят новини за фирмата, както и нови продукти. В тях може да бъде включена и допълнителна информация, която да бъде интересна за аудиторията. Обикновено аудиторията са съществуващите клиенти, но могат да бъдат адресирани и към нови такива. Напоследък все повече се налагат електронните информационни бюлетини, което пести средства и предполага по-точно прицелване.

Опаковки на продукти

Добрата опаковка на продукта играе безценна роля при продажбата на продукта и налагането му на пазара. Опаковките играят също безценна роля за налагането на бранда и спечелване на доверието на потребителите.