Контент Маркетинг

Годината е 2014, контент маркетингът, наричан още маркетинг чрез съдържание навлезе осезаемо в цялостните маркетингови стратегии на фирмите и вече заема над 60% от тях и се очаква да увеличава своя дял.

Какво е контент маркетинг?

Контент маркетингът се състои в предоставяне на стойностна информация на съществуващи и потенциални клиенти с цел изграждане на доверие и положително отношение към бранда. Успешният контент маркетинг ще наложи фирмата като експерт в своята област и ще постави основите на дългосрочни бизнес отношения с клиентите и. Целта на контент маркетингът не е бързи продажби, а изграждане на дългосрочни отношения с клиентите и партньорите.

Как се прави контент маркетинг?

Някои от наложилите се вече форми на контент маркетинг са:

  • Публикации в блогове
  • Публикации във форуми
  • Публикации в социални мрежи
  • Публикации от потребители
  • Електронни информационни бюлетини
  • Презентации
  • Аудио и видео съдържание
  • Уебинари
  • Други документи

Какво е бъдещето развитие на контент маркетинга?

Очаква се контент маркетингът да навлезе още по-мащабно и трайно в стратегиите на фирмите. Големите компании ще разполагат със собствени специалисти в създаването на съдържание, а останалите ще се обръщат към агенции. Създаването на оптимизирано съдържание за мобилни устройства ще даде предимство на фирмите наблягащи на подобни стратегии. Контент маркетингът ще се превърне в основно средство за постигане на целите на компанията.